Page 2 of 2

Re: ATA Karnet

Posted: July 31st, 2016, 6:32 pm
by downbeat
Znači, još uvijek je moguće negdje preći granicu sa tim običnim papirom. Hrvati i Slovenci neće ni da razgovaraju ako nemaš ata karnet.

Re: ATA Karnet

Posted: August 1st, 2016, 6:08 pm
by somborjazz
Pa da, mi iz bivse Juge smo odavno najveci legalisti ;)